Class HostIdentifier


 • public class HostIdentifier
  extends java.lang.Object
  • Constructor Summary

   Constructors 
   Constructor Description
   HostIdentifier()  
  • Method Summary

   All Methods Static Methods Concrete Methods 
   Modifier and Type Method Description
   static java.lang.String getHostAddress()  
   static java.lang.String getHostName()  
   • Methods inherited from class java.lang.Object

    clone, equals, finalize, getClass, hashCode, notify, notifyAll, toString, wait, wait, wait
  • Constructor Detail

   • HostIdentifier

    public HostIdentifier()
  • Method Detail

   • getHostName

    public static java.lang.String getHostName()
   • getHostAddress

    public static java.lang.String getHostAddress()