Getting Started

If you are new to Selenium, we have a few resources that can help you get up to speed right away.

Page being translated from English to Dutch. Do you speak Dutch? Help us to translate it by sending us pull requests!

Door middel van WebDriver ondersteunt Selenium alle grote browsers op de markt. WebDriver is een API en protocol dat een taal-onafhankelijke interface aanbied die de browser kan aansturen. Elke browser bevat een specifieke WebDriver implementatie. We verwijzen naar deze implementatie als driver. De driver is verantwoordelijk voor de vertaalslag naar de browser en staat in voor de communicatie van en naar Selenium en de browser.

Deze opsplitsing is bewust gedaan zodat de leverancier van de browser de verantwoordelijkheid van de implementatie op zich neemt. Selenium maakt gebruik van deze aangeleverde drivers indien mogelijk. Eveneens bied ze haar eigen drivers aan voor het geval dat de leverancier hierover niet beschikt. Deze worden onderhouden door de community.

Selenium schakelt al deze stukken aan elkaar door middel van een interface. Deze zorgt voor een transparante en gebruiksvriendelijke manier om de backend van de verschillende browsers aan te spreken. Hierdoor onstaat een browser en platform onafhankelijke oplossing.

Selenium setup is quite different from the setup of other commercial tools. To use Selenium in your automation project you need to install the language bindings libraries for your language of choice. In addition you will need WebDriver binaries for the browsers you want to automate and run test on.

Installing Selenium can be divided in three steps:

  1. Installing the Selenium library for your desired programming language
  2. Set up the browser driver to automate your browser (e.g. GeckoDriver for Firefox)
  3. (Optional) Set up and configure Selenium Grid if you want to scale up your tests

If you wish to start with a low-code/record and playback tool, please check Selenium IDE

After completing the setup, you can run the code snippet shown at the starting page in our docs. Then head to the WebDriver section to learn more about browser automation with Selenium.


Installing Selenium libraries

Setting up the Selenium library for your favourite programming language.

Installing browser drivers

Setting up your browser to be automated.

How to upgrade to Selenium 4

Interested in Selenium 4? Check this guide that will help you upgrade to the latest release!